پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوپک در خطر؛ قیمت نفت سقوط می کند

بزرگترین وارد کننده های نفت درجهان دست به کاری زدند که فقط سه بار اتفاق افتاده؛ آزاد کردن مقادیری از ذخایر نفتی اشان در بازار. دو روز پیش این کشورها گفتند در یکماه آینده هر روز دو میلیون بشکه نفت خام وارد بازار می کنند. چندثانیه پس از اعلام این خبر قیمت نفت برنت شش درصد سقوط کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تصمیم خط و نشانی بوده برای اوپک. همین دو هفته پیش بود که در نشست بحث انگیز اوپک اعضا بر سر افزایش تولید توافق نکردند. امروز بعضی اعضای اوپک تصمیم کشورهای وارد کننده نفت را مورد انتقاد قرار دادند. آیا اوپک هنوز می تواند حرف اول را در تعیین قیمت نفت بزند؟

مهرزاد کهن روز، بی بی سی، گزارش می دهد.