پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در خواست آزادی سرباز اسرائیلی

۵ سال از زمانی که گیلعاد شلیط سرباز اسرائیلی اسیر شد می گذرد. حماس در قبال آزادی او خواستار رهایی صدها زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل است. دیروز آمریکا خواستار آزادی فوری او شد.

محمد منظرپور،بی بی سی، گزارش می دهد.