پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هوو جیا، یکی از سرشناس‌ترین منتقدان دولت چین، از زندان آزاد شد

هوو جیا، یکی از سرشناس ترین منتقدان دولت چین، از زندان آزاد شد. این فعال حقوق بشر بعد از گذراندن دوره محکومیت سه سال و نیمه‌اش، دیشب به خانه‌اش بازگشت. هر چند گزارش‌ها ازحضور سنگین پلیس در حوالی منزلش خبر می‌دهد. دولت چین هفته پیش در آستانه سفر اروپایی نخست وزیر این کشور، یکی دیگر از منتقدان سرسختش را آزاد کرده بود.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.