پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حفاری در نیوکاسل بریتانیا برای کشف منابع آب داغ

مته پژوهشگران بریتانیایی، بعد از ماه ها حفاری در نیوکاسل، به گنج رسیده: مخزنی عظیم از آب داغ. آنها امیدوارند روزی بتوانند از این منبع آب برای گرم کردن ساختمان های نیوکاسل استفاده کنند تا میلیون ها دلار در هزینه های انرژی صرفه جویی شود.

فیونا ترات گزارش می‌دهد