پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به صد روز درگیری خونین در لیبی

اعتراضات در لیبی و نبرد قدرت میان حاکمیت و مخالفان در این کشور، یک تفاوت عمده با اعتراضات مشابه در کشورهای عربی که در این مدت دستخوش تغییر شده اند داشته: دخالت کشورهای غربی در مناقشات از طریق حمله نظامی به دولت این کشور. ائتلافی از کشورهای غربی به دنبال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به لیبی حمله کرده اند تا آنطور که می گویند از مردم لیبی در برابر سرکوب های دولتی حفاظت کنند.

علی همدانی گزارش می‌دهد نگاهی انداخته به صد روز حمله نظامی به لیبی