پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتقاد تایلندی‌ها به نیروی خوشبخت کننده خالکوبی

تایلندی‌ها اعتقاد دارند که خالکوبی می‌تواند برای آن‌ها خوشبختی به ارمغان بیاورد، به شرط آن که به اخلاق هم پایبند باشند. اعتقاد به قدرت خالکوبی در تایلند از یک سو و حرکت تایلندی‌ها به سوی مدرنیسم از سوی دیگر تضاد قابل تاملی را رقم زده.

ریچل هاروی در گزارشش به این موضوع پرداخته که آیا مدرنیسم و عقاید سنتی و کهن میتواند با هم سازگار باشند.