پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زادگاه اولین بمب اتمی جهان در محاصره آتش

زادگاه اولین بمب اتمی جهان در آمریکا به محاصره شلعه های آتش درآمده. آتش نشانها بر تلاش خود برای مهار این آتش سوزی سهمگین و گسترده در شهر لس آلاموس واقع در ایالت نیومکزیکو افزوده اند، اما یک آزمایشگاه اتمی و هزاران بشکه پسماندهای اتمی در خطر است.

مسعود آذر گزارش می دهد.