پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبعات احتمالی سقوط بشار اسد

در حالی اعتراضات ضد حکومتی و سرکوب خونین معترضان در سوریه ادامه دارد اسرائیل ناآرامی های سوریه را با نگرانی تعقیب می کند. هر چند سوریه در چند نوبت با اسرائیل وارد جنگ شده و روابط نزدیکی با ایران و سازمانهای شبهه نظامی حزب الله و حماس دارد، بسیاری از اسرائیلی ها نسبت به تبعات احتمالی سقوط حکومت بشار اسد نگرانی بیشتری دارند.

محمد منظرپور،بی بی سی، گزارش می دهد.