پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدور کیفر خواست برای متهمان به قتل حریری

دادگاه سازمان ملل که برای رسیدگی به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان تشکیل شده، خواستار بازداشت چهار نفر شده است.سعید میرزا، دادستان لبنان این خبر را تایید کرده است. نام این چهار نفر اعلام نشده اما در گزارش های غیررسمی آمده است که این چهار نفر عضو گروه حزب الله لبنان هستند.

نگین شیرآقایی،بی بی سی، گزارش می دهد.