پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب کارکنان و کارمندان بریتانیایی

بریتانیا شاهد یکی از بزرگترین اعتصابهایی است که در سالهای گذشته اتفاق افتاده است. صدها هزار کارمند، در اعتراض به تغییر مقررات بازنشستگی، دست از کار کشیده اند. این اعتصاب حدود ۱۲ هزار مدرسه در انگلستان و ولز را به تعطیلی کشانده است. نخست وزیر بریتانیا گفته' در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، این اعتصاب اشتباه است'. در تظاهرات امروز معترضان در لندن، بیش از بیست نفر هم بازداشت شدند.

کامبیز کراماتی،بی بی سی، گزارش می دهد.