پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزادی استراوس کان بدون سپردن وثیقه

دومینیک استراوس کان رئیس سابق صندوق بین المللی پول پیش بدون وثیقه از بازداشت خانگی آزاد شد.اقای استراوس کان به اذیت و ازار جنسی یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم شده بود آزادی او از بازداشت خانگی در پی شک و تردیدهایی در مورد صحت ادعاهای این خدمتکار صورت گرفت دو بازرس دادستانی نیویورک به روزنامه نیویورک تایمز گفته‌اند که ارتباط این خدمتکار با یک فروشنده مواد مخدر، صحت حرفهایش را زیر سؤال برده است.

بهمن کلباسی، بی بی سی، گزارش می دهد.