پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عروسی سلطنتی؛ این بار در موناکو

دو ماه پس از عروسی شاهزاده ویلیام، پسر ولیعهد بریتانیا با یک دختر از خانوده غیر اشرافی، حالا اروپا شاهد عروسی مشابه دیگری است. شماری از اعضای خانواده های سلطنتی در جهان به موناکو رفته اند برای مراسم عروسی شاهزاده آلبرت و شارلین ویتستاک، قهرمان پیشین شنا از آفریقای جنوبی.

کریستین فریزر، بی بی سی، گزارش می دهد.