پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش پادشاه مراکش برای پایان دادن به اعتراضات

اصلاحات در قانون اساسی مراکش امروز به همه پرسی گذاشته می شود.پادشاه مراکش این تغییرات را به امید پایان دادن به اعتراضات پراکنده ای که در کشور رخ داده پیشنهاد کرده است.اما مخالفان که رفراندم را تحریم کرده اند می گویند' حتی با این اصلاحات، ملک محمد اختیارات زیادی خواهد داشت'.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.