پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشایی گذرگاه مرزی تاجیکستان و ازبکستان

یک گذرگاه مرزی در مرز تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور آسیای میانه ‌که با هم روابط چندان گرمی ندارند، دوباره باز شده است.مقامهای ازبک این گذرگاه را چهار سال پیش بسته بودند اما اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به امید بهبود روابط دوکشور، تاسیسات تازه ای در آن ساخته اند.

سهراب ضیا، بی بی سی، گزارش می دهد.