پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی بدون قید و شرط میان دولت بحرین و مخالفان

بعد از ماهها نا آرامی در بحرین و کشته شدن دستکم ۳۰نفر، امروز گفتگوهای بدون قید و شرط میان دولت بحرین و مخالفان شروع شد. وفاق، گروه اصلی شیعه در بحرین، در این مذاکرات شرکت دارد. سخنگوی دولت گفته ۹۴ درصد گروه های بحرینی در این گفتگوها حضور دارند. وزارت خارجه بریتانیا از این گفتگوها استقبال کرده، اما گفته هنوزدر مورد نحوه برخورد با معترضان در بحرین نگرانی های جدی وجود دارد.

مهین شفائی گزارش می دهد.