پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش کردستان عراق برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی

کردستان عراق در سالهای اخیر شاهد تحولات امنیتی و اقتصادی زیادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در این منطقه بوده است. به تازگی، حکومت محلی کردستان عراق، دومین گردهمایی بازرگانی این منطقه را با همکاری اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا در لندن بر گزار کرد. در این نشست، جمعی از نمایندگان شرکتهای بریتانیایی و غیر بریتانیایی گفتند مایلند در بخشهای غیر نفتی کردستان عراق سرمایه گذاری کنند.

ژیار گل گزارش می دهد.