پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح ابتکاری 'مسلمان یک ماهه' در استانبول

ابتکاری با هدف دوستی بین ادیان؛ یک نهاد اجتماعی به نام «بنیاد خون» در استانبول، در ازای دریافت مبلغی کم به افراد علاقمند امکان می دهد دینی غیر از دین خودشان را تجربه کنند.

گزارش «کاترین نای» را ببینیم از .