پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش بحران در سوریه

بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، استاندار حماه در مرکز کشور را برکنار کرده است. تصمیمی که گفته می شود به تظاهرات دیروز در این شهر ربط دارد؛ تظاهرات بی سابقه سیصد هزار نفری علیه حکومت که از پلیس و نیروهای امنیتی خبری نبود. حماه تاریخی خونبار دارد فراتر از همین ماه گذشته که به گفته مخالفان بیش از ۶۰ نفر در اعتراضهای ضد حکومتی کشته شدند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.