پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش توجه به مذهب و فلسفه هندو در غرب

«یوگا و مدیتیشن - یا مراقبه» تمرینهایی الهام گرفته از آیینهای شرقی اند. این روزها، به موازات رشد اقتصاد هند، توجه غرب به مذهب و فلسفه هندو هم بیشتر شده است. دانشگاه آکسفورد بریتانیا، مرکزی دارد که زمینه کاری اش، مطالعات هندوست و هر روز شمار هندی های علاقمند به این مرکز بیشتر می شود.

امیلی بوکانان، بی‌بی‌سی، گزارش می دهد