پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیروزی مخالفان در انتخابات تایلند

با شمارش بیش از ۹۰ در صد از آراء در انتخابات پارلمانی تایلند روشن است که طرفداران نخست وزیر پیشین کشور، تاکسین شیناوات، توانسته اند به قدرت برگردند. آقای تاکسین پنج سال پیش در کودتای نظامی از قدرت کنار گذاشته شد. حالا خواهر کوچکتر او، ینگ لاک، که رهبر بزرگترین حزب مخالفان است، با رسمی شدن نتایج انتخابات اولین نخست وزیر زن در تایلند خواهد شد - کسی که بسیاری از تایلندیها امیدوارند آرامش را به کشور برگرداند.

کسری ناجی گزارش می دهد.