پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار سازمان ملل درباره فقر و سوء تغذیه در آفریقا

ده میلیون نفر دچار سوء تغذیه، ده ها هزار نفر آواره؛ این وضع ساکنان کشورهای شاخ آفریقاست که با بدترین خشکسالی سالیان اخیر دست و پنجه نرم می کنند. سازمان ملل، وضعیت را اضطراری اعلام کرده و می گوید باید به سرعت امدادرسانی کرد .

آیدین صالحی گزارش می دهد