پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یینگ لاک شیناوات؛ اولین نخست وزیر زن تایلند

با پایان شمارش آرا در انتخابات عمومی دیروز تایلند، نخست وزیری یینگ لاک شیناوات، قطعی شد.