پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش مهاجرت به شهر 'تیان جین' در چین

یکی از شهرهای پرجمعیت چین، تیان جین است، شهری با ۱۳ میلیون جمعیت که انتظار می رود در دهه آینده، به دلیل ورود سیل مهاجران، پنج میلیون نفر به آن اضافه شود.

مارتین پیشنس به این شهر چین رفته و از مقامهای محلی درباره ارائه خدمات به مهاجران خدمات سوال کرده است.