پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از وقوع بحران انسانی در نتیجه خشکسالی در سومالی

بحرانی انسانی در ابعادی کم سابقه. این ارزیابی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است از پیامدهای خشکسالی در شرق آفریقا. کمبود مواد غذایی، دارو و سرپناه، جان بیش از ده میلیون نفر را در اتیوپی، سومالی و کنیا تهدید می کند.

بن براون، خبرنگار بی‌بی‌سی، تنها خبرنگار بریتانیایی است که توانسته به مرز کنیا و سومالی برود و این گزارش اوست.