پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازسازی زندگی و تاریخ زندانیان فلسطینی در یک موزه

در روزهای اخیر، مقام های اسرائیلی از تصمیم خود برای پس دادن اجساد شبهه نظامیان فلسطینی به تشکیلات خودگردان صرف‌نظر کردند. یکی از دلایل ادامه اسارت سربازی اسرائیلی نزد حماس اعلام شده.

خبرنگارمان محمد منظرپور به دانشگاهی در بیت المقدس رفته که زندگی و تاریخ زندانیان فلسطینی را موزه کرده.