پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از تداوم ناآرامی‌ها در کراچی

کمیسیون حقوق بشر پاکستان از ادامه خشونت‌ها در کراچی ابراز نگرانی کرده‌است. آمار این کمیسیون نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته بیش از هزار نفر در بزرگترین شهر پاکستان کشته ‌شده‌اند.

خبرنگارمان هارون نجفی‌زاده می‌گوید که رقابت‌های سیاسی و مذهبی ، مرکز اقتصادی پاکستان را آسیب پذیر کرده است.