پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی تخلفات نشریه‌های بریتانیا در پارلمان این کشور

رسوایی هک کردن پیام‌های تلفنی افراد از سوی نشریات پر تیراژ و عامه پسند در بریتانیا هر روز عمیق تر می‌شود. امروز معلوم شده سخن گوی پیشین مطبوعاتی نخست وزیر بریتانیا که زمانی سردبیر یکی از همین نشریات بود برای دریافت خبر به پلیس رشوه داده. مجلس بریتانیا امروز در یکی از نشست‌های اضطراری کم سابقه قرار است این مسئله را بررسی کند. مسئله‌ای که خیلی‌ها در بریتانیا معتقدند اساس دمکراسی را در این کشور به خطر انداخته.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.