پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع خبرنگاران بی‌بی‌سی در اعتراض به بازداشت اورونبای عثمان‌اف

سرانجام پس از ۲۴ روز، مقام‌های تاجیکستان می‌گویند اُرونبای عثمان‌اف ، خبرنگار سرویس جهانی بی‌بی‌سی، عضو حزب التحریر نبوده، بلکه با آن در ارتباط بوده. بیش از سه هفته است که مقام‌های تاجیک گفته‌اند آقای عثمان‌اف به اتهام عضویت در این حزب غیر قانونی بازداشت شده. امروز برای سومین بار، عده‌ای از خبرنگاران بی‌بی‌سی در اعتراض به بازداشت اورونبای عثمان‌اف در مرکز لندن تجمع کردند.

ژیار گل گزارش می دهد