پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران خشکسالی در سومالی

لحظه به لحظه عمق فاجعه انسانی ای که در کشورهای شاخ آفریقا در حال روی دادن است، بیشتر مشخص می شود. خشکسالی در سومالی باعث شده صد و ده هزار نفر به اردوگاهی در اتیوپی پناهنده شوند. گفته می شود عده ای که تا کنون جنوب سومالی را ترک نکرده اند آنقدر از گرسنگی ضعیف شده اند که تاب سفر را ندارند. نگین شیرآقایی از جزئیات بیشتر می گوید.