پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان مسلح لیبی: ناتو حمایت کافی نمی کند

مخلفان مسلح حکومت لیبی می گویند که پیشروی شان به سوی طرابلس پایتخت به دلیل نبودن حمایت کافی از سوی ناتو و همچنین کمبود مهمات با مشکل روبرو شده. گفته می شود مخالفان، دیروز ۱۷ کشته و ۶۰ زخمی داشته اند و حالا نیروهای معمر قذافی مواضعی را که آنها دیروز تصرف کرده بودند پس گرفته اند. مهین شفائی گزارش می دهد.