پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش پاکستان به اظهارات ژنرال آمریکایی

دولت پاکستان به سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا واکنشی تند نشان داده است. دریادار مایک مولن گفته بود سلیم شهزاد، خبرنگار پاکستانی، با تایید دولت پاکستان کشته شده است. سلیم شهزاد ۵ هفته پیش از اسلام‌آباد ربوده شد و دو روز بعد جسدش پیدا شد. هارون نجفی زاده از اسلام آباد گزارش می دهد.