پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف جزییات تازه از زندگی "طوطی دریایی" با استفاده از دوربین مخفی

در انگلستان، پژوهشگران توانسته اند با کار گذاشتن دوربینهای مخصوص، جزییاتی از زندگی نوعی پرنده را به نام «پافین» یا «طوطی دریایی» ثبت کنند. این وقت سال که می شود، حدود نیم میلیون جفت از این پرنده در جزایر اطراف بریتانیا سرگرم تولید مثل می شوند. گزارش از «دنی سَو ِج Danny Savage».