پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرتیراژترین هفته نامه بریتانیا دیگر منتشر نمی شود

جنجال بر سر رسوایی شنود پیامهای تلفنی افراد توسط نشریه نیوز آو د ورلد نهایتا این نشریه را به آخر خط رساند. از پس فردا این پرتیراژترین هفته نامه بریتانیا منتشر نخواهد شد. میخ آخر بر تابوت این نشریه اتهامهای امروز بود که پیغام های تلفنی نزدیکان شماری از سربازان بریتانیایی که در عراق و افغانستان کشته شده اند هم توسط این نشریه هک شده بود. فرداد فرحزاد گزارش می دهد