درخواست برای تغییر “چاره پیشگیری” نسبت عثمان اف

Image caption تا حالا چندین سازمان بین‌المللی درخواستهای خود را در باره رهایی اورونبای عثمان اف مکرراً به دولت تاجیکستان ارسال کرده‌اند

وکیل مدافع اورونبای عثمان اف از بازرس پرونده موکلش درخواست رسمی در باره تغییر نوع آنچه “چاره پیشگیری” نامیده می‌شود را کرده است. در این درخواست آمده است که چاره پیشگیری تا انجام تحقیقات مقدماتی از "حبس" به "نبرامدن از جای زیست" تحت ضمانت تغییر داده شود.

در حال حاضر چاره پیشگیری که نسبت به اورونبای عثمان اف استفاده شده است “حبس” است.

اما فیض النسا واحداوا، وکیل مدافع آقای عثمان اف می‌گوید، تعیینات دادگاه در باره حبس موکلش در حالی صادر شده است که آقای عثمان اف وکیل مدافع نداشت که از دادگاه چاره پیشگیری مناسب برای وضع سلامتی خود تقاضا کند.

در این درخواست آمده است که هرچند در روزهای نخست آقای عثمان اف از وکیل مدافع دست کشیده باشد هم، او نه آگاهی کافی حقوقی و نه شرایط آزادی برای جمع‌آوری اسناد ضروری در باره وضع سلامتی و شخصیت خود را داشت، تا که در مقابل درخواست بازرس در باره حبس از دادگاه، از حق خود دفاع کند.

روز 15 ژوئن در حالی که اورونبای عثمان اف هنوز وکیل مدافع نداشت، دادگاه شهر خجند بنا به درخواست مأموران امنیتی اجازه استفاده چاره پیشگیری نوع “حبس” در نسبت اورونبای عثمان اف را صادر کرده بود.

دیدار اورونبای عثمان اف با پزشک

در همین حال، شام روز پنج‌شنبه‌ 7 ژوئیه، پس از درخواست اورونبای عثمان اف در این باره، پرفسور محمودجان محمدجان اف، پزشک شهر خجند او را از مشاهده پزشکی گذراند.

آیبیک عثمان اف، پسر اورونبای عثمان اف گفت، پدرش در حالی از طریق وکیل مدافع خواستار معاینه پزشکی از جانب پرفسور محمودجان محمدجان اف شده است که او دارای بیماریهای مختلف مزمن، از جمله بیماری قند، بیماری قلب و آسیب سر است.

پرفسور محمدجان اف پس از آموختن وضع سلامت آقای عثمان اف برخی از عناوین تشخیص را برای وی توصیه کرده و گفته است که تنها پس از آموزش نتایج این تشخیصهای پزشکی، در باره وضع سلامت آقای عثمان اف توضیحات ارائه خواهد کرد.

نگرانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع سلامت عثمان اف

در همین حال، سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر اصرار کرده است که دولت تاجیکستان باید اورونبای عثمان اف، خبرنگار بی بی سی را از بازداشت رها کند.

دنیا مییلتاویچ، نماینده آزادی بیان سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین در این بیانیه گفته است: “عثمان اف بیماری قلب و قند دارد و هرچند او به بازداشتگاه دیگر منتقل شد و حالا به خدمات پزشکی دسترسی دارد، من همچنان در زمینه وضع سلامت ضعیف او نگران هستم.”

در بیانیه سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌خوانیم که دنیا مییاتاویچ، نماینده آزادی بیان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است: “من تا حالا منتظر جواب رسمی به نامه خود عنوانی وزیر خارجه تاجیکستان هستم”.

وی گفت که 16 ژوئن به همراهخان ظریفی، وزیر خارجه تاجیکستان نامه‌ای ارسال کرده بود که در آن بازداشت آقای عثمان اف، “عملی برای سانسور کردن گزارشها در باره مسائل حساس” عنوان می‌شود.

خانم مییاتاویچ افزود: “من بار دیگر از مقامات تاجیکستان خواهش می‌کنم که اصل براعت (مفهوم حقوقی که هر کس تا زمان اثبات جرم در دادگاه بی‌گناه محسوب می‌شود) را در نسبت عثمان اف رعایت کنند و او را فوراً آزاد کنند.”

کارزار عفو بین‌الملل در طرفداری از عثمان اف

سازمان حقوق بشر Amnesty International یا عفو بین‌الملل برای رهایی اورونبای عثمان اف، خبرنگار بی بی سی از بازداشت در تاجیکستان کارزاری را روی دست گرفت.

این سازمان از هزارها تن از اعضای خود دعوت کرده است، از رئیس جمهوری، وزارت خارجه و دادستانی کل تاجیکستان آزادی فوری آقای عثمان اف و بازرسی موارد بدرفتاری در قبال او به هنگام بازداشت را تقاضا کنند.

قبل از این عفو بین‌الملل همراه با سازمانهای دیگر بین‌المللی مدافع حقوق بشر مکرراً از بازداشت خبر‌نگار بی بی سی را برای ‌انجام فعالیت کسبی‌اش ابراز نگرانی کرده و تقاضای آزادی فوری او را کرده بودند.

شرکت بی بی سی با انتشار دو بیانیه اتهامات وارده علیه آقای عثمان اف را رد کرده و می‌گوید که این اتهامات به فعالیتهای روزنامه‌نگاری او مرتبط است و از دولت تاجیکستان خواسته است که او را فوراً آزاد کند.

پیتر هاراکس، رهبر سرویس جهانی بی بی سی، در نامه‌ای از امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، خواسته است که به آزادی اورونبای عثمان اف مساعدت کند.

بی بی سی تصمیم گرفته است، هر روز چهارشنبه، تا زمان آزادی آقای عثمان اف، چنین همایشهای اعتراضی برگزار کند

مطالب مرتبط