پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امیدها و نگرانی‌های کشور تازه تاسیس سودان جنوبی

امروز جنوب سودان رسما به خانواده کشورهای جهان می‌پیوندد. بسیاری امیدوارند جدایی جنوب پایانی باشد بر دهه‌ها جنگ و خونریزی بین شمال عمدتا مسلمان‌نشین و جنوب عمدتا مسیحی‌نشین. گرچه در روزهای اخیر خبرها همگی درباره حملات ارتش سودان به مناطق مرزی با جنوب و بی‌خانمان شدن هزاران نفر بوده است. سودان شاهد 5 دهه جنگ بوده است. در بیست سال گذشته، دو میلیون نفر کشته شدند و 4 میلیون نفر از خانه هایشان رانده شدند. نهایتا 6 سال پیش طرفین معاهده صلح امضا کردند با وعده رفراندم برای جنوب سودان. این رفراندوم 6 ماه پیش برگزار شد. 99 درصد به جدایی رای دادند. کشور جدید جمعیتی 8.5 میلیون نفری دارد و پایتخت آن جوبا است.

نادر سلطانپور گزارش می‌دهد