پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعطیلی هفته نامه نیوز آو د ورلد پس از ۱۶۸ سال

هفته نامه نیوز آو د ورلد پس از ۱۶۸ سال در بریتانیا تعطیل شد. این نشریه متعلق به شرکت رسانه ای روپرت مرداک است که پس از رسوایی هک تلفنی به وسیله این هفته نامه، آقای مرداک تصمیم به تعطیل آن گرفت. در حال حاضر پرونده ای در بریتانیا در مورد هک تلفن چند هزار نفر و رشوه به پلیس برای گرفتن اطلاعات باز شده است.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد. در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده می شود