پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی آینده سیاسی سوریه در جریان نشستی دو روزه

دولت سوریه گردهمایی دو روزه‌ای را ترتیب داده که می‌گوید در آن رهبران حزب حاکم بعث و شخصیت‌های مخالف درباره آینده کشور به گفتگو می‌نشینند. دولت می‌گوید این گرد همایی، گذار این کشور به دموکراسی بررسی خواهد کرد. اما مخالفانی که تظاهرات خیابانی چهار ماه گذشته را در سوریه سازمان داده‌اند در این گردهمایی شرکت نکرده‌اند.

کسری ناجی گزارش می دهد.