پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش در روابط آمریکا و پاکستان

پاکستان می‌گوید تعلیق بخشی از کمک مالی آمریکا به ارتش پاکستان، بر مبارزه با تروریسم تاثیری نخواهد داشت. ژنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، گفته دولت آمریکا برای توقف کمک هشتصد میلیون دلاری‌ دلیلی اعلام نکرده است. آمریکا دیروز گفته بود: پاکستان اقداماتی انجام داده که باعث تعلیق بخشی از کمکهای آمریکا شده است. هارون نجفی زاده گزارش می دهد