پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست رسیدگی به اتهام تخلفات جورج بوش در شکنجه زندانیان

دیده بان حقوق بشر در نیویورک از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، درخواست کرده که رسما به اتهامات جرج دبلیو بوش، رئیس جمهوری سابق این کشور، و مقامات ارشد دولت او در ارتباط با شکنجه زندانیان رسیدگی کند. بنابر ادعای این سازمان حقوق بشری، شواهد و مدارک بسیاری در ارتباط با تخلفات آقای بوش و دولت او در زمینه شکنجه زندانیان در داخل و خارج از خاک آمریکا وجود دارد که باید به آنها رسیدگی قضایی شود.

امیر پیام گزارش می دهد.