پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وینی دپو بر پرده سینما

داستان های وینی دپو دوباره به روی پرد‌ه سینما می آید. خرسی دوست داشتنی که ماجراهای او و دوستانش، سالهای سال محبوبیتی کم نظیر برای بسیاری از کودکان سراسر جهان داشته است. کارتون تازه 'وینی دپو' قرار است از دو روز دیگر در سینماهای آمریکا نمایش داده شود. شاید وقتی 'اِی. اِی. میلن'، هشتاد و پنج سال پیش اولین داستان 'وینی دپو' را نوشت، هیچ وقت فکر نمی کرد آثارش تا این حد و به این وسعت طرفدار داشته باشد.

پریزاد نوبخت، بی بی سی، گزارش می دهد.