پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای نجات قربانیان خشکسالی در شاخ آفریقا

برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل متحد، می گوید، در تلاش است تا به ۲ و نیم میلیون نفر در سومالی کمک برساند. هزاران نفری که در انتظار رسیدن آب و غذا هستند. خشکسالی در شاخ آفریقا زندگی ساکنان این مناطق را تهدید می کند. هزاران نفر برای رسیدن به اردوگاه ها خانه شان را ترک کرده اند.

نعیمه نامجو، بی بی سی، گزارش می دهد.