پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر دوباره هوگو چاوز به کوبا برای درمان بیماری‌اش

هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، گفته برای ادامه درمان سرطان، دوباره به کوبا بر می گردد. قرار است تا چند روز دیگر شیمی درمانی آقای چاوز شروع شود. هوگو چاوز، پیشتر، برای برداشتن غده ای سرطانی چهار هفته به کوبا رفته بود. احزاب مخالف توان آقای چاوز برای رهبری ونزوئلا را زیر سئوال برده اند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.