پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف و تخریب بزرگترین مزرعه ماری‌جوانای مکزیک

بزرگترین مزرعه ماری جوانای مکزیک کشف و نابود شد. این مزرعه در منطقه ای بیایانی در نزدیکی مرز آمریکا و مکزیک قرار داشت. جایی که به پایتخت مواد مخدر مکزیک مشهور است.

ایگناسیو دِلوس رِیِس گزارش می‌دهد