آزادی مشروط ارونبای عثمان اف خبرنگار بی بی سی در شمال تاجیکستان

Image caption دیروز، 13 ژوئیه یک ماه از بازداشت اورونبای عثمان اف سپری شد

طبق اطلاع دادستان کل تاجیکستان تصمیم در باره آزادی اورونبای عثمان اف تحت شرایط ویژه امضا شده است.

شام روز 14 ژوئیه آقای عثمان اف پس از یک ماه بازداشت از محبس به منزلش منتقل شد.

شیرخان سلیمزاده، دادستان کل تاجیکستان گفته است که ادامه‌ تحقیقات پرونده اورونبای عثمان اف می‌تواند بدون انزوای وی از جامعه صورت بگیرد و به این دلیل وی تحت شرایط "بیرون نرفتن از قلمرو کشور" از بازداشت آزاد خواهد شد.

آقای سلیمزاده افزود که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان این تصمیم دادستانی گذاشته شد.

قبلاً مقامات بی بی سی و وکیل مدافع آقای عثمان اف از مقامات مربوط تاجیکستان درخواست کرده بودند که این خبرنگار تحت شرایط ویژه آزاد شود.

خبر آزادی تحت شرایط ویژه آقای عثمان اف در حالی پخش می‌شود که امروز 14 ژوئیه رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان از عملکرد کمیته امنیت این کشور انتقاد کرد.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که مقامات امنیتی قبل از بازداشت خبرنگار بی بی سی باید پییامدهای این عمل را ‌اندیشه می‌کردند.

اورونبای عثمان اف روز 13 ژوئن هنگامی که از محل کار به خانه برمیگشت، ناپدید شد. یک روز پس مأموران امنیتی و پلیس او را به خانه‌اش آورده، منزلش را تک و رو کردند و دوباره با خود بردند.

از آن زمان تا کنون چندین سازمان بین‌المللی، سفارتخانه‌های غربی و سازمانهای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در بیانیه هایی خواستار آزادی اورونبای عثمان اف شده‌اند. بی بی سی نیز در دو بیانیه بازداشت او را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.

روز سه‌شنبه‌ 12 ژوئیه شیرخان سلیمزاده، دادستان کل تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که تحقیق پرونده آقای عثمان اف به پایان رسیده است. وی اظهار داشت که پرزیدنت رحمان از دادستانی خواسته است که برایش در باره این قضیه گزارشی تهیه شود.

طبق اطلاع رسیده، بازرسان اورونبای عثمان اف را از روی دو ماده قانون کیفری تاجیکستان متهم کرده‌اند.

از جمله، مأموران امنیتی بر این باورند که آقای عثمان اف در فعالیت سازمانها و احزابی که فعالیت آنها در تاجیکستان بر اساس حکم دادگاه ممنوع است، مشارکت کرده است. همچنین، این خبرنگار بی بی سی طبق ماده 36 قانون جزا در مساعدت در فعالیت گروه جنایی مظنون دانسته شده است.

از جمله، به گفته منابع دولتی آقای عثمان اف در فعالیت سازمانها و احزابی که فعالیت آنها در تاجیکستان بر اساس حکم دادگاه ممنوع است، مشارکت کرده است. همچنین، این خبرنگار بی بی سی طبق ماده 36 قانون جزا در مساعدت در فعالیت گروه جنایی مظنون دانسته شده است.

مطالب مرتبط