پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به اثرات خشکسالی شش دهه اخیر آفریقا

رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، می‌گوید وضعیت میلیون‌ها نفر از مردم در منطقه شاخ آفریقا از آنچه هست بدتر هم خواهد شد. آنتونی لیک گفته بعید است تا چهار ماه دیگر خبری از بارندگی بشود و تلفات و اثرات خشکسالی شدیدتر هم خواهد شد. کلایو مایری، خبرنگار بی‌بی‌سی، به شمال شرق کنیا رفته تا بعضی از بدترین اثرات خشکسالی شش دهه اخیر را ببیند.