پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبعات رسوایی رسانه‌ای در بریتانیا

جنجال هفته نامه "نیوز او د ورلد" کماکان از مقامهای ارشد پلیس لندن، قربانی می گیرد. ساعاتی پیش جان ییتس، معاون رئیس پلیس لندن، که دو سال پیش حاضر نشده بود درباره این رسوایی مجددا تحقیق کند، استعفا کرد. درحالیکه تعطیلات تابستانی پارلمان بریتانیا از عصر فردا آغاز می شود، اد میلیبند، رهبر حزب مخالف کارگر، تقاضا کرده که این تعطیلات برای رسیدگی به این پرونده به تعویق بیفتد، پرونده ای که حالا، ابعادش از یک رسوایی رسانه ای بسیار بزرگتر است.

کسری ناجی گزارش می دهد