پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دست کم ۱۲ میلیون نفر تحت تاثیر خشکسالی در شرق آفریقا

سازمان ملل متحد رسما اعلام کرده در بخش‌هایی از جنوب سومالی قحطی آمده. قحطی زندگی دستکم ۱۲ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده. صدها هزار نفر هم آواره شده‌اند. همزمان، سازمان ملل گفته گروه‌های مسلح باید امنیت نیروهای این سازمان را تضمین کنند تا امدادگران بتوانند به کمک قحطی زده ها بروند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.