پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقف کشتی فعالان فلسطینی توسط گارد ساحلی اسرائیل

یک کشتی فرانسوی که قصد شکستن محاصره نوار غزه را داشت توسط گارد ساحلی اسرائیل متوقف شد. نیروهای اسرائیلی با ورود به این کشتی، آن را به سوی اسکله اشداد در اسرائیل هدایت کردند. از چهار سال پیش و همزمان با کنترل حماس بر نوار غزه، اسرائیل تدابیر شدیدی برای عبور کشتی ها به مقصد غزه در نظر گرفته.

سعید توفیقی گزارش می دهد.