پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری جلسه پارلمان بریتانیا درباره رسوایی شنود

امروز نمایندگان پارلمان بریتانیا به مصاف مردی رفتند که با مالکیت بر ده‌ها شرکت رسانه‌ای بین المللی به ارزش میلیاردها دلار، عنوان غول رسانه‌های جهان را دارد. پس از آن که یک معترض با بشقابی پر از خمیر ریش تراشی به طرف آقای مرداک حمله کرد، جلسه دقایقی متوقف شد. اما چیزی که متوقف نشد رگبار تند و تیز سئوال‌ها از او و پسرش جیمز بود. سئوال‌هایی که در پی رسوایی هک تلفن‌ها بوسیله یکی از نشریات آقای مرداک مطرح شد. آقای مرداک با اینکه مسولیتی را شخصا بر عهده نگرفت، گفت در عمر هشتاد ساله‌اش هیچگاه تا این حد شرمسار نبوده. حرفهای مرداک پدر و پسر کسی را قانع کرد؟

گزارش از مهرزاد کهن روز.