پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جلسه فوق‌العاده پارلمان بریتانیا درباره ماجرای شنود غیرقانونی

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، امروز در مجلس این کشور به سئوالاتی درباره رسوایی هک تلفن های همراه جواب داد. آقای کامرون از تصمیمش برای استخدام اندی کلسون، سردبیر سابق نشریه نیوز او د ورلد، دفاع کرد ولی گفت اگر می دانست این اتفاق ها می افتد او را استخدام نمی کرد. هم زمان، نماینده های مجلس بریتانیا، در گزارشی گفتند عملکرد پلیس "مجموعه ای از کوتاهی ها" بوده.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.